Pas på dine ører når du hører musik!

Der er mange grunde til at holde øje med lydniveauet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er over 1 milliard unge verden over i fare for at få høreskader på grund af mange forskellige former for støj. I Danmark har Høreforeningen fundet ud af, at 10% af de unge har fået høreskader pga. højt musik og støj.

Skru ned for musikken

For at undgå støjskader er det vigtigt at skrue ned for musik og have pauser fra musikken. Husk også at bære høreværn eller ørepropper, hvis du bruger støjende værktøjer, eller hvis du er til koncert eller andre støjende aktiviteter.

Børn er dit ansvar

Overbelastning af hørelsen kan give tinnitus og høretab. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man ikke udsættes for støjniveauer over 75 dB.

Konstant støj i ørerne eller længerevarende udsættelse for støj kan føre til tinnitus, som er en øresus, hyletoner eller anden støj som kun personen selv kan høre. I nogle tilfælde kan støjen aftage efter noget tid, men det kan også være en varig skade.

Som forældre skal du tage ansvar for dine børn. Der findes f.eks. en række høretelefoner til børn som har muligehd for at sætte en lydbegrænsning på den lyd man hører. Det anbefaler vi til især børn.

Har du nedsat hørelse?

Hvis man har problemer med hørelsen, kan man opsøge en ørelæge eller en høreklinik, som kan lave en høretest og bestemme om et høreapparat kan hjælpe.

Høretab kan medføre nedsat livskvalitet og man kan føle sig ensom og socialt isoleret. For at læse mere om tinnitus kan du tjekke apotekerforeningens hjemmeside ud.

Skriv en kommentar